Dagligdagen

Når man flytter ind i den eksterne døgnbolig, indgår man i et bofællesskab med andre unge. Det betyder, at man forpligter sig til at bidrage med sin andel ift. indkøb, madlavning og rengøring, ligesom man forpligter sig til at prioritere deltagelse i det ugentlige husmøde.

Støtte efter behov

Det er ikke en forudsætning, at man kan løse opgaverne selvstændigt. Har man brug for støtte til at udføre sin del af de praktiske opgaver, samarbejder man med personalet om løsning af opgaverne.

Læring i fællesskabet

Husmødet er omdrejningspunktet for, at hverdagens praktiske udfordringer kan drøftes, planlægges og løses. Husmødet er også et forum til at fremme dialog, samarbejde og fællesskab mellem beboerne.

Den eksterne døgnbolig råder over eget køkken, hvor de unge, eventuelt støttet af personalet, tilbereder dagens måltider. Som udgangspunkt spises måltider i fællesskab. Aftaler om, hvem der er ansvarlig for indkøb og madlavning,samt hvad der skal spises, indgås på de ugentlige husmøder.

Hverdagen i de eksterne døgnboliger fungerer ud fra den forudsætning, at den unge går i skole eller på anden vis har en aktivitet i løbet af dagtimerne.