Visitation og takster

Visitation

Ved forespørgsler vedr. et ophold i Platangårdens eksterne døgnbolig rettes henvendelse til visitatorerne eller til områdeleder, Birgitte Marcher (tlf. 55 35 03 24, mobil 51 37 95 78, e-mail: bimc@regionsjaelland.dk).

Alle kan rette henvendelse vedr. et rehabiliterende tilbud på Platangårdens Ungdomscenter. Det er bopælskommunen, som er myndighed på området, og som træffer afgørelse om bevilling af et rehabiliterende tilbud.

Ophold i Platangårdens eksterne døgnbolig, jfr. Servicelovens § 52 (under 18 år)

  • Ophold i ekstern døgnbolig, jfr. Servicelovens § 52.
  • Opholdsprisen dækker rehabiliteringstilbud og fuld forsørgelse 
  • (Tøj- og lommepenge udbetales efter gældende takst).

Platangårdens eksterne døgnbolig, jfr. Servicelovens § 107 (over 18 år)

  • Ophold i Platangårdens eksterne døgnbolig, jfr. Servicelovens § 107.
  • Taksten dækker rehabiliteringstilbud.
  • Dertil kommer udgift til kost- og logidelen med 150 kr. pr. dag, heraf 57 kr. for kost. Der kan ikke fravælges måltider. Der udbetales kostpenge ved fravær efter nærmere aftale i den enkelte bolig.
  • Kommunen sikrer den unges forsørgelsesgrundlag samt bevilling af rele­van­te enkeltydelser.

Vedrørende egenbetaling

  • Jfr. Vejledning om botilbud m.v. til voksne pkt. 176 skal de unge betale for den del af deres ophold, der vedrører bolig m.v. og kost (jfr. pkt. 165).
  • Den unges egenbetaling for kost og logi fastsættes og opkræves via kommunal myndighed, jfr. samme vejlednings pkt. 181.

Takster

Takstoversigt for 2016 kan downloades her

Takstoversigt for 2017 kan downloades her