Visitation og takster

Visitation

Ved forespørgsler vedr. et ophold i Platangårdens eksterne døgnbolig rettes henvendelse til Platangårdens hovednummer: 55 35 03 00

Alle kan rette henvendelse vedr. et rehabiliterende tilbud på Platangårdens Ungdomscenter. Det er bopælskommunen, som er myndighed på området, og som træffer afgørelse om bevilling af et rehabiliterende tilbud.

Ophold i Platangårdens eksterne døgnbolig, jfr. Servicelovens § 52 (under 18 år)

  • Ophold i ekstern døgnbolig, jfr. Servicelovens § 52.
  • Opholdsprisen dækker rehabiliteringstilbud og fuld forsørgelse 
  • (Tøj- og lommepenge udbetales efter gældende takst).

Platangårdens eksterne døgnbolig, jfr. Servicelovens § 107 (over 18 år)

  • Ophold i Platangårdens eksterne døgnbolig, jfr. Servicelovens § 107.
  • Taksten dækker rehabiliteringstilbud.
  • Dertil kommer udgift til kost- og logidelen med 150 kr. pr. dag, heraf 57 kr. for kost. Der kan ikke fravælges måltider. Der udbetales kostpenge ved fravær efter nærmere aftale i den enkelte bolig.
  • Kommunen sikrer den unges forsørgelsesgrundlag samt bevilling af rele­van­te enkeltydelser.

Vedrørende egenbetaling

  • Jfr. Vejledning om botilbud m.v. til voksne pkt. 176 skal de unge betale for den del af deres ophold, der vedrører bolig m.v. og kost (jfr. pkt. 165).
  • Den unges egenbetaling for kost og logi fastsættes og opkræves via kommunal myndighed, jfr. samme vejlednings pkt. 181.

Takster

Takstoversigt for 2018