2 - 3 Relationsmedarbejdere med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund

Døgnafdelingen på Platangårdens Ungdomscenter(PUC) søger 2-3 relationsmedarbejdere til vores eksterne team. Det eksterne team har base i Vordingborg, og varetager opgaver i et større geografisk område. 

Der er tale om faste fuldtidsstillinger. Der skal påregnes skiftende arbejdstider hhv. dag og aften(pt. i tidsrummet 7-22),  ligesom der må påregnes arbejde hver 2. week-end. De konkrete arbejdstider afhænger af fordelingen af opgaverne i teamet.  

Platangården arbejder med social rehabilitering ud fra en systemisk og recoveryorienteret tilgang og metode.

Målgruppen for PUCs eksterne team er personer fra 18 år, hvis funktionsniveau er påvirket socialt og psykiatrisk på en måde, så den rehabiliterende indsats er tilrettelagt med udgangspunkt i selvstændig bolig.   

Teamets hovedansvar er at yde støtte af pædagogisk, sundhedsfaglig og praktisk karakter, så de indskrevne borgere kan opleve tryghed til at tage skridt i retning af større selvstændighed og trivsel i hverdagslivet.

Medarbejderne udgør et team omkring hver enkelt indskrevet. Styrende for indsatsen er en individuel plan, som løbende evalueres sammen med den indskrevne og evt. dennes netværk. Det er døgnmedarbejdernes ansvar og opgave løbende skriftligt at dokumentere den pædagogiske indsats, som en integreret del af arbejdet.

Det er vores forventning:  

 • at du har en relevant uddannelse(ex. pædagog, PAU, SSA eller sygeplejerske)
 • at du har pædagogisk/socialpsykiatrisk erfaring med målgruppen
 • at du er teamspiller
 • at du anser det for naturligt løbende at reflektere over din og teamets indsats
 • at du udviser et engagement ift. at løfte en fælles opgave med høj faglighed, samt løbende læring og udvikling som et grundvilkår
 • at du kan udvise fleksibilitet i tankegang og ift. opgaveløsning
 • at du har mod til at træffe nødvendige beslutninger i den pædagogiske hverdag
 • at du kan formulere dig skriftligt og anser dokumentation som en integreret del af indsatsen

Vi tilbyder:

 • velkvalificerede og engagerede kollegaer, som har fokus på indsats, muligheder og udvikling ud fra de givne vilkår
 • en dynamisk og afvekslende arbejdsdag
 • løbende tværgående supervision samt teamsupervision
 • løbende intern kompetenceudvikling
 • gode muligheder for at bidrage til centerets udvikling
 • en røgfri arbejdsplads

 

Det skal oplyses, at stillinger i PUCs døgnafdeling fordrer kørekort til personbil, samt at en ansættelse i PUC er betinget af tilfredsstillende straffe- og børneattester.

Send ansøgningen vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse til nedenstående mailadresse.

Platangaarden-ansoeg@regionsjaelland.dk  

Mærk ansøgningen: Eksternt team

Ansøgningsfrist: 18. november

Ansættelsesstartdato: 1. januar 2019 eller snarest derefter

Kontaktperson:

Teamkoordinator Anette Wessel

Mail: anwl@regionsjaelland.dk 

Tlf.: 55 35 03 00