Pædagog til STU og intern undervisning

Platangårdens Ungdomscenter søger en pædagog eller anden nært beslægtet uddannelse til Undervisningen. Stillingen er på fuld tid.

På Platangården arbejder vi med rehabilitering i forhold til målgruppen unge mellem 14 og 25 år med komplekse psykiske og sociale udfordringer. Gennem de seneste to år har vi udviklet vores egen systemisk- og recoveryinspirerede pædagogik. Et væsentligt udgangspunkt for denne pædagogik er princippet ”intet om mig uden mig”. Dette betyder i praksis, at lukkede faglige fora er erstattet af fora, hvor de unge og deres netværk inviteres som centrale samarbejdspartnere. Matcher dette dit menneskesyn?

STU og intern undervisning på Platangården tilbyder dels interne undervisningsforløb for unge, der ikke længere er undervisningspligtige, og dels STU-uddannelse. For begge typer undervisning er hovedfokus udvikling af sociale og personlige kompetencer, for ad denne vej at styrke evnen til arbejde med de faglige kompetencer. Undervisningen er forankret i et lille, velfungerende team på i alt fire personer.

Undervisningsteamet søger en kollega, som i naturligt samarbejde med det øvrige team løbende udvikler og udfører læringsaktiviteter, som løbende afstemmes ift. de unges behov.

Det er dig vi søger, hvis

 • Dit menneskesyn og din tilgang til retninger indenfor pædagogikken ligger naturligt i overensstemmelse med Platangårdens systemiske og recoveryinspirerede pædagogik
 • Du har uddannelse som pædagog eller tilsvarende
 • Du har erfaring fra pædagogisk arbejde med unge i Platangårdens målgruppe
 • Du er fagligt engageret og reflekterer naturligt over din egen og teamets indsats
 • Du tager ansvar og bidrager konstruktivt, både i det nære teamsamarbejde – og i forhold til samarbejde i organisationen som helhed
 • Du er initiativrig og kan arbejde selvstændigt
 • Du kan planlægge og udføre
 • Du kan give liv til vores hobbyværksted, hvor de unge gerne arbejder med cykler, fuglehuse eller reparation af småelektronik. Andre kompetencer, som kan sættes i spil i en professionel kontekst, ex. musik eller friluftsliv, vil også være et plus

Vi tilbyder

 • En dynamisk og afvekslende arbejdsdag i et lille, arbejdsomt og ansvarligt team
 • Løbende supervision og faglig sparring /refleksionsfora
 • Internt uddannelsesforløb i systemisk og recoveryinspireret pædagogik
 • Gode muligheder for at byde ind med det du kan, og på denne måde bidrage til centerets udvikling
 • En fleksibel organisation med mange muligheder
 • En røgfri arbejdsplads

Det skal oplyses, at ansættelse kræver kørekort til personbil og er betinget af tilfredsstillende straffe- og børneattester.

Ansøgningsfrist er den 20.08.17 

Samtaler afholdes primo uge 35

Link til ansøgningsskema

Læs mere om os på vores hjemmeside http://platangaarden.dk

Kontaktperson(er):

Navn: Lisette Kaptain

Email: likp@regionsjaelland.dk

Telefon: 55 35 03 00

 

Navn: Pia Hell Boje

Email: phbo@regionsjaelland.dk

Telefon: 55 35 03 00