Psykolog til barselsvikariat

Platangården er et specialiseret socialt tilbud, som organisatorisk er en del af Region Sjællands Socialafdeling. Den ene af vores to psykologer skal på barselsorlov, derfor har vi brug for en vikar fra 15. maj 2019 til minimum 1. april 2020.

Vores opgave er at skabe løsninger til målgruppen på unge i aldersgruppen 14 – 25 år, som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og ungdomsliv. Det er kendetegnende, at målgruppen benytter strategier, som på det almene område kan synes voldsomme og uforståelige. Derfor oplever de unge og/eller deres omgivelser ofte fastlåsthed og afmagt.

Omdrejningspunktet i Platangårdens specialiserede rehabiliterende indsats er et insisterende fokus på øget trivsel og udvikling. Dette fokus skabes i et tæt og forpligtende samarbejde med den unge og de relationer og fællesskaber som den unge er - og kan blive - en del af. (Læs mere om tilgang og metode på www.platangaarden.dk )

De 2 psykologer har et uddelegeret metodisk ansvar og har fra denne centrale position til hovedopgave at understøtte kollegaer med systemisk og narrativ psykologfaglig viden, så PUC samlet set løser de ungerelaterede opgaver med høj og specialiseret faglighed.

At understøtte kollegaer foregår både ad hoc i dagligdagen, hvor psykologerne er en integreret del af de forskellige teams – samt i formelle fora:

  • Netværksmøder
  • Supervision
  • Metodeunderstøttende interne undervisningsforløb

Vi forventer en psykolog som:

  • Har uddannelse som cand. Psych.
  • Ikke kan lade være med at bidrage aktivt til udvikling og implementering af PUC’s systemiske og narrative pædagogik
  • Praktiserer tydelighed og ordentlighed i sin formidling
  • Naturligt tager mødeledelse
  • Brænder for og eventuelt har erfaring med arbejdet med unge indenfor det specialiserede socialområde
  • Ser en fordel i at varetage en indirekte funktion ift. de unge indskrevne

Psykologer ansat på Platangården tilbydes som del af ansættelsen mulighed for at modtage ekstern supervision, enten i gruppe eller individuelt.

Ansættelsen kræver kørekort og er betinget af tilfredsstillende straffeattest til offentlig brug samt børneattest.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Platangården, kan du gå ind på www.platangaarden.dk

Ansøgningsfrist: 24.03.19

Ansættelsesstartdato: 15.05.19

Elektronisk ansøgningsskema

Kontaktperson(er):

Navn: Lisette Kaptain

Stilling: Souschef

Email: platangaarden@regionsjaelland.dk

Telefon: 55350300