Relationsmedarbejder til udekørende team

Platangårdens Ungdomscenter søger 1 relationsmedarbejder med pædagog- eller SSA-uddannelse til PUCs eksterne team. Stillingen er på 32 timer i gennemsnit pr. uge.

Vi er et specialiseret socialt tilbud, som organisatorisk er en del af Region Sjællands Socialområde.

Vores målgruppe er unge og voksne, som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og ungdomsliv. Det er kendetegnende, at målgruppen benytter strategier, som på det almene område kan synes voldsomme og uforståelige. Derfor oplever de unge og/eller deres omgivelser ofte fastlåshed og afmagt.

Omdrejningspunktet i Platangårdens specialiserede rehabiliterende indsats er et insisterende fokus på øget trivsel og udvikling. Dette fokus skabes i et tæt og forpligtende samarbejde med den unge og de relationer og fællesskaber som den unge er - og kan blive - en del af. Du kan læse mere om Platangårdens tilgang og metode her.

Det eksterne team består af pt 7 faste relationsmedarbejdere med enten pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse, samt 1 socialrådgiver og 1 psykolog. Teamet varetager indsatser i forhold til unge og voksne, som er indskrevet i individuelle tilbud og som bor for sig selv. Der vil være tale om både dag- og aftenarbejde, arbejde hver 2. weekend, samt arbejde på helligdage.

Teamet har brug for en kollega, som:

  • Er kreativt reflekterende og handlende
  • Kan arbejde selvstændigt, og alligevel ud fra den ramme, som besluttes i teamet
  • Har faglighed og mod til at finde nye veje i tæt samarbejde med de unge og voksne, som er indskrevet på PUC.
  • Anerkender, at systematisk dokumentation af den pædagogiske indsats er en integreret del af opgaveløsningen

Vi tilbyder grundig introduktion til organisationens værdier og kultur, samt kompetenceudvikling ift. til den tilgang og de metoder, som vi anvender på Platangården.

Kørekort samt tilfredsstillende børne- og straffeattester er en betingelse for ansættelsen.

Kontaktperson(er):

Navn: Pia Hell Boje
Stilling: Områdeleder
Email: platangaarden@regionsjaelland.dk
Telefon: 55350300

 

Søg jobbet