Platangårdens historie gennem 50 år

13. juli 2022

Med vores jubilæumsskrift ”En plads i verden – Platangårdens historie gennem 50 år” ønsker vi at invitere alle interesserede læsere på en rejse gennem tiden, som begynder i 1972, hvor socialudvalget i det daværende Storstrøms Amt godkendte et forslag om etablering af en specialiseret social institution for udsatte unge med primært rusmiddelproblematikker og psykiske lidelser.

Det er samtidigt en historie om en usædvanlig institution, som i de tidlige 70´erne betrådte nye veje ved at kombinere den danske højskoletradition med social rehabilitering, og som praktiserede en pædagogisk tilgang, der byggede på social inklusion, af-institutionalisering, dannelse, myndiggørelse og troen på den enkeltes evner. Det var en institution, som Bent Normand Olsen, formanden for social- og sundhedsudvalget i Storstrøms Amt i 1979 formulerede det, ”noget helt enestående inden for den danske socialforsorg. Det er nok en social institution, men det er også en helt masse andet. ”

Og det er også historien om en institution, som gennem 50 år har kunne bevare og videreudvikle denne særlige ånd og som, på trods af konjunktursvingninger, reformer, skiftende politik og politikere, ny viden og forskning og den generelle samfundsudvikling, ”is still going strong. ”

Rigtig god fornøjelse!