Sæsonens sidste foredrag i Uddannelseskarrusellen

5. marts 2019

Onsdag den 6. marts afrunder Platangårdens psykolog Lotte Jakobsen foredragsrækken i Uddannelseskarrusellen 2018-2019 med et foredrag om ”Identitetsdannelse som pædagogisk udfordring”.  

I foredraget vil Lotte både introducere en samtidsorienteret forståelse af identitet og identitetsdannelse med afsæt i et postmodern perspektiv, samt komme ind på nogle af de pædagogiske udfordringer og dilemmaer, hvis man som professionel vil støtte en oplevelse af en positiv selvidentitet hos de unge når de unges selvforståelse og selvidentitet samtidigt er konstant til forhandling.

Lotte Jakobsen er uddannet psykolog og har i sin hverdag fokus på unge menneskers recovery processer og de identitetsskabende udfordringer, som opstår undervejs i arbejdet med unge med komplekse og ofte langvarige sociale og psy­kiatriske problemer. Udgangspunktet for hendes arbejde er socialkon­struktionismen, det systemiske perspektiv på menneskelige relationer og de dialogiske processer ved menneskelig væren.