Sæsonens sidste foredrag i Unddannelseskarusellen

3. april 2018

Hvordan skaber vi udvikling for unge?

Onsdag, den 4. april 2018 kl. 13.00 – 16.00

Ved Jørn Nielsen

Udgangspunktet for mit arbejde er, at den største alvor kalder på den største forandring. Jeg ser problemer som udtryk for, at noget vigtigt ikke er udviklet tilstrækkeligt, og jeg ser dem som invitationer til et fælles samarbejde om at skabe muligheder for det, vi ikke har set endnu.

Udvikling og bevægelse er derfor ikke et individuelt anliggende. Udviklingen ligger i, at vi i fællesskab engagerer os i kreative processer, der forbinder det værende med det, vi ønsker og forestiller os. De udviklende processer skal være mindst lige så attraktive som de mange forsøg på at lave foranstaltninger, adfærdsregulering og eventuelt medicinsk behandling, som de unges historie ofte er præget af.

Unge i udsatte positioner oplever ofte vrede, isolation og følelser af forkerthed. Sådanne alvorlige tilstande har udviklet sig i kontekster, hvor oplevelserne er blevet identitetsskabende. Alt for mange unge lever et liv, hvor de kommer til at opleve sig som personlige fiaskoer. Unge skal forstås, ikke beskrives, og vi er nødt til at forstå, at mange unge i udsatte positioner er i tvivl om deres betydning og plads i tilværelsen. Og vi er nødt til at møde tvivlen med et potent svar, der siger: der skal være plads til os alle. Dette svar er båret af ansvarsetik og solidaritet. Udvikling baserer sig ikke på programmer og regulering men på den forskning, der siger, at svaret på oplevelsen af udsathed er: reconnection. 

I oplægget vil jeg komme med begrundelser og praktiske eksempler på, hvorledes vi alle kan hjælpe hinanden med det allervigtigste: at forbinde os med hinanden.

Jørn Nielsen er autoriseret psykolog, ph.d. og forfatter til bogen: ”Problemadfærd - børns og unges udfordringer til fællesskabet” (Hans Reitzels Forlag, 2004). Jørn er privatpraktiserende psykolog i Vejle og driver i samarbejde med børne- og ungdomspsykiateren Søren Hertz, kursus- og undervisningsvirksomheden metalog: www.metalog.dk