Dagsorden til Ungerådsaften den 28. august

1. Charlottes punkt

2. Evaluering af sommerferie aktiviteterne

3. Evaluering af sommerfesten

4. Forslag til efterårsaktivitet

5. Efterårsferie - ønsker

6. Åbent punkt

 

Der serveres en let anretning, og alle unge er velkommen til at deltage.

Velmødt!