Visitation og takster

Heltidsundervisningen er et særlig tilrettelagt undervisningstilbud efter Ungdomsskolelovens § 3 og Folkeskolelovens § 33.3, som drives i samarbejde med Vordingborg Kommunes Ungdomsskole.

Visitation til heltidsundervisningen sker ved henvendelse til Morten Brandt Jakobsen, Vordingborg Kommunes skoleafdeling, på telefon: 2034 8451.