Dagligdagen

Dagen starter med et morgenmøde, hvor unge og personale planlægger og skaber overblik over dagens aktiviteter, både de fælles og de individuelle.

Formiddagene forløber primært med fagligt funderede læringsaktiviteter.

Eftermiddagene rummer primært læringsaktiviteter af mere praktisk karakter, kombineret med forskellige fysiske og sociale aktiviteter.

Pauser afholdes i PUC’s kantine, hvor unge og personaler spiser sammen.

Dagen rundes af med en kort fælles og /eller individuel opsamling på dagens aktiviteter.

Unge, som er i et eksternt praktikforløb, kan ved behov tilbydes ledsagelse i opstartsperioden.