Indsats

Under overskriften ”Et værdigt voksenliv” tilbyder Platangården STU-uddannelse til unge omfattet af Platangårdens målgruppe.

Et STU-forløb på Platangården er kendetegnet ved i høj grad at være individuelt sammensat, og ved at foregå i et lille, trygt undervisningsmiljø. Hvert forløb er målstyret efter uddannelsesaftale med den kommunale UU-vejleder og indeholder elementer af:

Undervisning – som tilbydes de unge enten individuelt eller i små sammensatte grupper. Udover faglig undervisning udbydes temaundervisning, som eksempelvis fritidsliv, arbejdsliv, Borger DK, flyt-hjemmefra kursus. Fra disse kurser udstedes kompetencebeviser.

Praktiske aktiviteter - herunder:

  • Boundervisning som er direkte relateret til hverdagslivets praktiske opgaver. Der kan være tale om planlægning af indkøb, indkøb, budgetlægning, borddækning, madlavning, bagning eller rengøring. Er man samtidig indskrevet i vores døgnafdeling, foregår denne undervisningen i tæt samarbejde med døgnmiljøet. Fra disse kurser udstedes kompetencebeviser.
  • Praktikforløb – undervejs i et STU-forløb afprøves og udvikles den unges kompetencer ved praktikforløb, som bygger på den unges egen motivation. Der er mulighed for afgrænsede praktikforløb internt på PUC (i køkken, gartneri eller serviceteam). Eksternt kan der søges ift. et bredere interessefelt. Derudover er der mulighed for projektorienteret arbejde (eksempelvis at bygge en bålhytte).  Fra disse kurser udstedes kompetencebeviser.

Uddybende beskrivelser af Platangårdens kerneopgave, faglige tilgang og metode kan læses under de enkelte links.

Systematiske indsatser og resultatdokumentation

Platangårdens socialpædagogiske indsatser tager afsæt i Socialtilsynets kvalitetstemaer samt den Danske Kvalitetsmodels kvalitetsstandarder, som definerer fokusområder for den sociale indsats og opstiller kriterier for en systematisk resultatdokumentation.