Visitation og takster

Visitation

Ved forespørgsler vedr. et forløb via Platangårdens eksterne team, kan der rettes henvendelse til visitatorerne eller til områdeleder, Birgitte Marcher (tlf. 55 35 03 00, mobil 51 37 95 78, e-mail: bimc@regionsjaelland.dk).

Alle kan rette henvendelse vedr. et rehabliliteringstilbud på Platangårdens Ungdomscenter. Det er bopælskommunen, som er myndighed på området, og træffer afgørelse om bevilling af et rehabiliterende forløb.

Forløb via Platangårdens eksterne team, jfr. Servicelovens § 85

  • Udgiften er udregnet efter den unges behov og udgør aktuelt x timer pr. uge, jfr. bilag.
  • Udgiften dækker rehabiliterende indsats. 
  • Kommunen sikrer den unges forsørgelsesgrundlag samt bevilling af rele­van­te enkeltydelser.

Takster

Takstoversigt for 2018