Tilsyn

Det er Socialtilsyn Øst, derer den tilsynsførende myndighed i forhold til Platangården. Anmeldte som uanmeldte tilsyn gennemføres med baggrund i Socialtilsynets kvalitetsmodel, som er bygget op omkring 7 kvalitetstemaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgruppe, metoder og resultater
  4. Organisation og ledelse
  5. Kompetencer
  6. Økonomi
  7. Fysiske rammer

Tilsynsrapporter

Socialtilsyn Øst

Dansk Kvalitetsmodel

Driftsherretilsyn

Arbejdstilsynet

Fødevarestyrelsen