Visitation og takster

Visitation

Ved forespørgsler vedr. et rehabiliteringsforløb rettes henvendelse til visitatorerne eller til områdeleder, Birgitte Marcher (tlf. 55 35 03 24, mobil 51 37 95 78, e-mail: bimc@regionsjaelland.dk).

Alle kan rette henvendelse vedr. et rehablilteringstilbud på Platangårdens Ungdomscenter. Det er bopælskommunen der er myndighed og som træffer afgørelse om bevilling af et rehabiliteringsforløb.

Ophold i Døgnafdelinger spiseforstyrrelser, jfr. Servicelovens § 52 (under 18 år)

  • Opholdsprisen dækker socialt rehabiliteringsforløb samt fuld forsørgelse.
  • (Tøj- og lommepenge udbetales efter gældende takst).

Ophold i Døgnafdelinger spiseforstyrrelser, jfr. Servicelovens § 107 (over 18 år)

  • Opholdsprisen dækker social rehabiliteringsforløb.
  • Dertil kommer udgift til kost- og logidelen med 177 kr. pr. dag, heraf 84 kr. for kost. Der kan ikke fravælges måltider. Der udbetales kostpenge ved fravær over 2 døgn.
  • Kommunen sikrer den unges forsørgelsesgrundlag samt bevilling af relevante enkeltydelser.

Vedrørende egenbetaling

  • Jfr. Vejledning om tilbud m.v. til voksne pkt. 176, skal de unge betale for den del af deres ophold, der vedrører bolig m.v. og kost (jfr. pkt. 165).
  • Den unges egenbetaling for kost og logi fastsættes og opkræves via kommunal myndighed, jfr. samme vejlednings pkt. 181.

Takster 

Takstoversigt for 2016 kan downloades her

Takstoversigt for 2017 kan downloades her