Pædagoger i ferievikariater

Er du pædagog, pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent?

 

Døgnafdelingen på Platangårdens Ungdomscenter (PUC) søger sommerferievikarer. Behovet for sommerferievikarer er primært i ugerne 26 – 33. Der kan opstå mulighed for vikararbejde, også efterfølgende.

Målgruppen er unge mellem 14 og 25 år med komplekse problemstillinger inden for det sociale og det psykiatriske område. Dertil kommer enkelte borgere, der aldersmæssigt ligger udenfor målgruppen, men som modtager støtte i eget hjem.

Platangården er en fleksibel organisation, som løser mange forskelligartede og højt specialiserede opgaver. Behovet for sommerferievikarer er til døgnafdelingen og de forskellige teams knyttet hertil.

Det er vores forventning:

 • At du ikke afholder ferie i ugerne 26 - 33
 • At du har en relevant uddannelse eller er i gang med sidste del af din uddannelse
 • At du har pædagogisk erfaring med målgruppen
 • At du hurtigt kan sætte dig ind i, hvad du som vikar kan byde ind med
 • At du er teamspiller
 • At du kan udvise fleksibilitet i tankegang og ift. opgaveløsning
 • At du har mod til at træffe nødvendige beslutninger i den pædagogiske hverdag

Vi tilbyder:

 • Velkvalificerede og engagerede kollegaer, som har fokus på indsats, muligheder og udvikling ud fra de givne vilkår
 • En fleksibel arbejdsplads, som giver dig mulighed for at gøre en forskel for unge, som har brug for betydningsfulde relationer
 • En dynamisk og afvekslende arbejdsdag
 • En røgfri arbejdsplads

Det skal oplyses, at ansættelse i PUCs døgnafdeling kræver kørekort til personbil, samt tilfredsstillende straffe- og børneattester.

Hvis du er interesseret skal du sende din ansøgning og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse til: platangaarden-ansoeg@regionsjaelland.dk Husk at skrive "Ferievikar" i emnefelt.

Samtaler afholdes løbende.

Kontaktperson(er):

Navn: Thomas Mølgaard Isaksen

Email: this@regionsjaelland.dk

Telefon: 55 35 03 00

Mobile: 24 40 50 43