Indsats

Heltidsundervisningen er et særlig tilrettelagt undervisningstilbud efter Ungdomsskolelovens § 3 og Folkeskolelovens § 33.3, som drives i samarbejde med Vordingborg Kommunes Ungdomsskole.

Målgruppen er elever på 8. – 10. klassetrin med alvorlige psykosociale vanskeligheder. Målgruppen omfatter elever, der ikke kan inkluderes på folkeskolerne i kommunen og typisk elever, der er anbragt uden for hjemmet.

Formålet med samarbejdet er at give unge i den skolepligtige alder fra 8. årgang, herunder unge der er anbragt på Platangården, et relevant undervisningstilbud med henblik på at gøre dem uddannelsesparate.

Medarbejderteamet består både af medarbejdere fra Platangården og fra Ungdomsskolen. Dette for at sikre en god balance og sammenhæng mellem skole og den enkeltes sociale rehabilitering.

Heltidsundervisningen arbejder tæt sammen med PPR+F og UU og udarbejder udviklingsplaner og uddannelsesplaner for hver elev.

Der afholdes 2-3 evalueringssamtaler årligt med deltagelse af forældre, PPR+F og UU.