Visitation og takster

Ved forespørgsler vedr. et STU-forløb rettes henvendelse til visitatorerne eller til områdeleder , Birgitte Marcher (tlf. 55 35 03 24, mobil 51 37 95 78, e-mail:bimc@regionsjaelland.dk).

Alle kan rette henvendelse vedr. STU-forløb på Platangårdens Ungdomscenter. Det er via UU-vejledere at den kommunale myndighed træffer afgørelse om bevilling af et STU-forløb.

Lovgrundlag

Jfr. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 5 tilbyder Platangårdens Ungdomscenter sig som leverandør af STU-forløb eller dele af et STU-forløb.

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 1: Unge udviklingshæmmede og andre med særlige behov har retskrav på en ungdomsuddannelse. Det er kommunalbestyrelsen der efter indstilling træffer beslutning om, hvorvidt den unge er omfattet af dette.

Platangårdens STU-forløb er fysisk placeret på Platangårdens Ungdomscenters hovedafdeling i Vordingborg.

Takster

Takstoversigt for 2017 

Takstoversigt for 2018