Målgruppe

Platangårdens målgruppe er unge i aldersgruppen 14 – 25 år, som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og hverdagsliv. Det er kendetegnende, at målgruppen benytter overlevelsesstrategier, som på det almene område kan synes voldsomme og uforståelige. Derfor oplever de unge og/eller deres omgivelser ofte fastlåsthed og afmagt. Øget trivsel og et løbende insisterende fokus på udvikling i samarbejde, er omdrejningspunktet i Platangårdens specialiserede rehabiliterende indsats.