Lovgrundlag

Platangården tilbyder en vifte af forskellige ydelser til unge både under og over 18 år. Hovedparten af ydelserne ydes under Serviceloven og lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Nærmere om lovgrundlaget for de forskellige tilbud kan ses på Tilbudsportalen og i Platangårdens Servicedeklaration 

Platangårdens tilbud er godkendt af Socialtilsynet ved re-godkendelse i april 2015.

 

Socialtilsyn Øst er ansvarlig for at føre det driftsorienterede tilsyn med de sociale døgntilbud i Region Sjælland og således også med Platangården.