Metode

De teoretiske tilgange operationaliseres ved hjælp af en systemisk og recovery inspireret pædagogik, som bygger på følgende delelementer:

  • Cirkularitet
  • Recovery orientering
  • Netværkssamarbejde
  • Identitetsopbyggende tilgange
  • Sociale invitationer
  • Eksternalisering

En udførlig beskrivelse af de nævnte pædagogiske elementer samt en tilhørende litteraturliste kan findes her