Pædagogisk indsats

Trivsel, mening og selvforvaltning

Gennem hverdagens aktiviteter finder vi det størst mulige potentiale for forandring. Her udspiller borgerens liv sig både gennem de almindelige dagligdags gøremål, samt i de relationer, der er forankret i forskellige systemer som fx venskaber, tilknytning til uddannelse/arbejdsmarked, familie, parforhold, foreningsliv mv.

I det daglige samarbejde med den enkelte, vil der være særligt fokus på, at styrke de sammenhænge, hvor borgeren kan bidrage, opleve sig relevant samt værdsat og forbundet.

Gennem et relationsarbejde præget af tillid og ligeværd, er der fokus på, at borgeren kan opleve sig selv som kompetent i hverdagslivet, for derved at opnå erfaring for, at livet kan være meningsfuldt. Dette udvikles og nuanceres gennem udfordringer, der er tilpasset den enkeltes ressourcer. Via hverdagens gøremål støttes borgeren løbende i, at tilegne sig de færdigheder og kompetencer, der kan føre til en højere grad af indflydelse, selvforvaltning og trivsel.

Overordnet set tager støtten udgangspunkt i, at understøtte de bedste rammer for borgerens trivsel og læring. Indsatsen er rettet mod at bidrage til en højere grad af selvforvaltning igennem et meningsfyldt og udviklende indhold i hverdagen. Den daglige støtte tilrettelægges i et samarbejde med borgeren ud fra aftaler om mål og delmål, hvor støtten tilpasses individuelt og afstemmes med den enkeltes behov og udviklingsmuligheder.

Individuel indsats

Den pædagogiske indsats i dagligdagen kan handle om støtte til at opbygge og passe tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse.

Indsatsen har også typisk fokus på hverdagens personlige og praktiske opgaver. Borgeren kan fx have behov for støtte/ledsagelse til samarbejde med myndigheder, til at påbegynde eller opretholde tilknytning til evt. Center for Rusmidler, læge og psykiatri.

Desuden kan indsatsen være at invitere til at danne nye netværk og sociale relationer i forbindelse med forenings- og fritidsliv eller at genbesøge og vedligeholde venskaber samt familierelationer.

Med henblik på at opøve sociale kompetencer samt strategier til at opbygge og indgå i relationer med andre, har borgere tilknyttet Ekstern Team mulighed for at benytte sig af Platangårdens trænings- og fritidsfaciliteter. Der bliver ofte budt på fællesspisning, museumsbesøg, strøgture og andre udflugter, som den enkelte inviteres til at deltage i – typisk med støtte. Disse sammenhænge giver mulighed for at indgå i relation til andre borgere tilknyttet Platangården.

Borgeren kan desuden engagere sig i Platangårdens Ungeråd, hvor der arrangeres to årlige fester, en sommerfest, som alle pårørende inviteres til, en julefest, samt to årlige idræts-, kultur- og aktivitetstilbud.

I forbindelse med aktiviteter, fester og andre arrangementer, vil den pædagogiske indsats i praksis være insisterende og vedholdende med det sigte, at skabe den forudsigelighed og meningsfuldhed der kan føre til, at borgeren kan opleve sig relevant i sammenhængen.