Visitation

Platangårdens visitation varetages af Platangårdens socialfaglige team. Alle henvendelser vedr. Platangårdens ydelser går via det socialfaglige team, som sikrer at der indsamles/indhentes de oplysninger fra den kommunale myndighed, der er behov for, for at kunne vurdere, om Platangården kan byde relevant ind i forhold til opgaven.

For yderligere at kvalificere visitationen af den enkelte opgave, er det ofte relevant at mødes med den unge og de pårørende. I visitationsfasen ligger således ofte besøg af den unge, sagsbehandler og pårørende. Her vil det også være muligt at se de fysiske rammer og få en snak med medarbejderne i den relevante afdeling.

Platangårdens visitation, som består af dele af ledelsen samt en psykolog, mødes ugentlig for at vurdere om Platangården kan byde relevant ind i forhold til de henvendelser der er kommet og hvilket tilbud der i så fald skal gives.

Det er det socialfaglige team, der udarbejder oplæg og kontrakt. Alle kontrakter underskrives på ledelsesniveau.