Visitation

Visitation til undervisningstilbud sker ved henvendelse til Vordingborg Kommunes PPR+F. For yderligere information vedr. Heltidsundervisningen, står Viceungdomsskoleinspektør Morten Brandt, Vordingborg Kommunes skoleafdeling til rådighed på telefon: 2034 8451.

Når en elev er visiteret via PPR+F, indkalder Ungdomsskolen eleven, forældre, afgivende skole samt øvrige relevante aktører til opstartsmøde, hvor der aftales mål for eleven og særlige indsatsområder for den kommende periode.