Fritidsaktiviteter

Vi ser gerne, at de unge tager del i det omgivende samfund, og opfordrer derfor til deltagelse i fritidsaktiviteter, der ligger uden for Platangården. Derfor har vi valgt at støtte op med at afholde udgiften til 1 fritidsaktivitet pr. ung. Ligesom i andre hjem, er der økonomiske begrænsninger for, hvad der er muligt. Dyre fritidsaktiviteter som ridning eller musikskole har PUC kun mulighed for at dække delvist.  Billigere fritidsinteresser som eksempelvis fodbold, håndbold og gymnastik er realistiske muligheder.

Vi støtter op omkring den praktiske deltagelse i det omfang den unge har behov for det, og i det omfang der praktisk er mulighed for det. Vi opfordrer Jer som netværk til at indgå i det praktiske sammen med os, der hvor det kan give mening.