Mål for uddannelsen

Mål for uddannelsen

De unges mål for uddannelsen, vil typisk kunne kobles på følgende hovedområder:

  • At tilegne sig den læring, samt de erfaringer og kompetencer, der er relevante for uddannelsesaktiviteter – se uddannelsesområde Fag og Studie og beskæftigelses aktiviteter.

        Struktur og sammensætning (platangaarden.dk)

  •  At fremme personlig udvikling, selvstændighed, og trivsel i hverdagslivet.
  •  At udvikle evnen til at deltage i sociale sammenhænge, herunder et aktivt fritids- og samfundsliv.

Da målgruppen generelt endnu ikke har opnået nødvendige færdigheder, og viden til at indgå i uddannelses- og arbejdsmarkedsrelaterede sammenhænge, er det relevant, at de får mulighed for at afprøve forskellige spirende interesseområder. Dette er en integreret del af uddannelsen, og foregår bl.a. via praktikker og faglige elementer fra de forskellige uddannelsesområder. I under-visningen arrangeres der også virksomhedsbesøg for de unge, hvor de kan blive inspireret til nye idéer og muligheder.

Det er muligt at sammensætte et STU-forløb, som sigter på at afslutte FP9 med henblik på optagelse på en ungdomsuddannelse som fx HF+ http://www.platangaarden.dk/media/3041/fag-og-studie.docx.

Gennem små praktikker er det også muligt at kvalificere sig specifikt inden for praktiske uddannelsesområder som fx:

  • Det grønne
  • Pedel- og ejendomsservice
  • Professionel rengøring
  • Køkken og gastronomi
  • Klargøring og medhjælper på et autoværksted

http://www.platangaarden.dk/undervisning/stu/struktur-og-sammensaetning/

Den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige retning, skabes i en proces undervejs i uddannelsesforløbet, i tæt samarbejde med uddannelsesvejleder/vejleder fra den kommunale ungeindsats, den unge og Platangården.

Dette brede spektrum af læringsmuligheder matcher i høj grad den målgruppe, der henvises til PUC, ligesom det matcher mulighederne både på det ordinære- og det rummelige arbejdsmarked, og potentielt kan åbne op for flere fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.