Indsats

 

Heltidsundervisningen er et særlig tilrettelagt undervisningstilbud der drives af Vordingborg Kommune efter Ungdomsskolelovens § 3 og Folkeskolelovens § 33.3. Se mere her.

”Klassen på Præstegårdsvej” er beliggende på Platangårdens matrikel og drives i samarbejde med Platangårdens Ungdomscenter. Det tætte samarbejde gør sig gældende i den praktiske hverdag, hvor medarbejderteamet består af medarbejdere fra både Platangården og Ungdomsskolen. Samarbejde og beliggenhed har det formål at tilbyde anbragte unge i den undervisningspligtige alder, et undervisningstilbud der er tilgængeligt og relevant ift. uddannelsesparathed, samt at understøtte en god balance og sammenhæng mellem skole og den enkeltes sociale rehabilitering 

Vordingborg Kommunes Ungdomsskole beskriver undervisningstilbuddet ”Klassen på Præstegårdsvej" således:

”Elever på 7.-10. klassetrin: Elever der som udgangspunkt har potentialet fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, men som ikke er der endnu. Og elever der skal afklares for at vurdere, hvilken form for uddannelse eleven vil kunne opnå.

Der arbejdes som udgangspunkt med at eleverne får positive læringsoplevelser og opnår skolestabilitet. Der arbejdes med trivsel som forudsætning for læring.

Eleverne går som udgangspunkt i skole kl. 9.00-13.00, da erfaringer har vist os, at eleverne i denne målgruppe opnår bedre resultater, bedre indsats og mindre fravær, ved et reduceret skema. Til gengæld er der i løbet af året flere aktiviteter med overnatning, deltagelse i kulturelle og sociale arrangementer, spilaftener, arrangementer for elevernes pårørende m.v., som de er med til at tilrettelægge og som de deltager i. Formålet er at reducere de sociale og personlige begrænsninger som eleverne sætter for sig selv, og som kan hindre dem i at blive klar til en uddannelse.

Eleverne mødes løbende over året med faglig selvudvikling med udgangspunkt i ordene bag uddannelsesparathedsvurderingen.

For nogle elever vil det være relevant at arbejde med standpunktskarakterer i løbet af skoleåret. Desuden vurderes uddannelsesparatheden i henhold til gældende lov – november, marts og revurdering i juni.

Eleverne i tilbuddet deltager i prøver og generalprøver fysisk på 10. klasse.”