Husmøder

Der afholdes husmøder i hver bolig 1 x pr. uge. Vi forventer, at alle unge gør deres bedste for at deltage aktivt i husmøderne. Vi tillægger det stor værdi at have et forum, hvor man kan tale sammen om det at bo sammen og få en hverdag til at hænge sammen for alle parter. Hvad kan hver især godt lide at spise – til morgen, middag og aften? Hvad kunne vi godt tænke os at lave sammen? Hvilke hensyn har jeg behov for, at der bliver taget til mig? Hvilke hensyn har andre behov for, at jeg tager ift. dem? 

Herudover gives der fælles information, der drøftes forskellige temaer og de unge orienterer hinanden om stort og småt, som har betydning for dem nu og her.