Fællesskabets niveau

Indflydelse på fællesskabets niveau handler om forhold i det enkelte tilbud eller Platangården som helhed. Platangården har en række fora, hvor de unge har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i forhold til fællesskabets niveau:

Husmøder

Husmøder afholdes en gang om ugen i Platangårdens døgnboliger. På husmøderne aftales bl.a. fordelingen af de praktiske opgaver i husene (som fx indkøb, madlavning og rengøring). Desuden planlægges fritidsaktiviteter i fællesskab og man taler om emner, som er relevante for at fællesskabet i husene fungerer. På møderne foregår også fælles forberedelse til Ungdomsrådsmøder.

Morgenmøder

Morgenmøder afholdes dagligt i Platangårdens dagtilbud. På morgenmøderne har de unge mulighed for at bidrage med input og ideer til bl.a. aktiviteter.

Desuden afholder afdelingen et forberedende møde til ungdomsrådsmøderne. Her har de unge mulighed for at vælge repræsentanter og drøfte ideer, som kan bringes videre på Ungdomsrådsmødet.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et åbent forum for indskrevne unge. Der afholdes møder 4 gange om året. Ungdomsrådet råder over et selvstændig budget, som de unge forvalter og som typisk anvendes til at gennemføre aktiviteter, udflugter og fester. Derudover har de unge mulighed for at sætte emner på dagsordenen, som er relevante for alle unge på Platangården.

Pårørendeforum

Platangårdens pårørendeforum et samarbejdsforum, hvor de pårørendes mening om og erfaring med Platangården kan formidles til Platangårdens ledelse, og hvor ledelsen kan drøfte mere overordnede perspektiver på Platangårdens indsats med de pårørende. Hensigten er at skabe et bedre fundament for de beslutninger, Platangården tager mht. drift og udvikling.

Pårørendeforum er således ikke et forum til at fordybe sig i indsatsen omkring den enkelte unge eller drøfte den enkelte unges forhold, men et forum til at drøfte mere overordnede linjer med henblik på at forbedre og udvikle Platangården.

Alle pårørende til indskrevne unge på Platangården[1] har mulighed for at deltage i pårørendeforummets 2 årlige møder, som alle pårørende modtager en skriftlig invitation samt dagsorden til. For at sikre, at så mange pårørende som muligt kan deltage i møderne, afholdes møderne i pårørendeforum på lørdage.

Møderne består af to dele: En fast dagsorden med fx orienteringspunkter fra Platangården, tilbagemeldinger fra pårørende og planlægning af fælles arrangementer samt et temamøde med oplæg f.eks. om Platangårdens indsats, erfaringer fra tidligere unge eller pårørende eller faglige oplæg.

De unge er også velkomne til at deltage i pårørendeforummets møder.

 

[1] Forudsat at unge over 18 år har givet deres samtykke til, at deres pårørende må deltage i pårørendeforum.