Indsats

Sydhuset er Platangårdens højt specialiserede tilbud til unge i aldersgruppen 14-25 år som kæmper mod en spiseforstyrrelse.

Derudover kan Sydhuset også rumme unge med andre problematikker indenfor Platangårdens målgruppe.

Afsæt i nationale retningslinjer

Indsatsen i Sydhuset tager afsæt i Socialstyrelsens anbefaling for indsatser, som er beskrevet i de Nationale retningslinjer til mennesker med svære spiseforstyrrelser (kap.5).

Indsatsområderne er i overensstemmelse med Platangårdens kerneopgave, faglige tilgang og metode, og omfatter:

  • Netværksintervention
  • Måltidsstøtte
  • Udvikling af dagligdags kompetencer
  • Udvikling af psykologiske kompetencer, herunder styrke den unges selvværd og identitet 
  • Udvikling af sociale kompetencer
  • Støtte til fritidsaktiviteter
  • Økonomi og boligforhold
  • Beskæftigelses- eller uddannelsesrettet indsats for voksne
  • Skolerettet indsats for børn og unge

Tværsektoriel samarbejde

Indsatsen omkring den enkelte unge foregår i et samarbejde med andre sektorer, herunder kommunale myndigheder, psykiatrien, somatiske sygehuse, alment praktiserende læger samt skoler og uddannelsesinstitutioner. Personalet koordinerer samarbejdet med de forskellige sektorer, og sikrer derved, at den unge modtager den bedst mulige indsats og at kontinuiteten i indsatsen så vidt muligt bevares, i forbindelse med overgang mellem sektorerne.

Brede medarbejderkompetencer

Personalet i Sydhuset har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, med såvel pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer. Gennem en mangeårig praksiserfaring samt løbende kompetenceudvikling og supervision, er der opbygget en solid viden om symptomer på spiseforstyrrelser, ernæring, måltider, vægt samt hvornår der er behov for at konsultere sundhedssystemet.

Systematiske indsatser og resultatdokumentation

Platangårdens socialpædagogiske indsatser tager afsæt i Socialtilsynets kvalitetstemaer samt det Danske Kvalitetsmodels kvalitetsstandarder, som definerer fokusområder for den sociale indsats og opstiller kriterier for en systematisk resultatdokumentation.