Sundhedsfremme

Talrige videnskabelige undersøgelser har påvist, at en sund og varieret kost samt regelmæssig motion ikke alene har en lang række sundhedsfremmende effekter, men samtidig kan udgøre et effektivt supplement til såvel medicinske og sociale indsatser.

Platangården har i de seneste år sat øget fokus på sundhed og iværksat en række sundhedsfremmende initiativer for både de unge og vores medarbejdere.

  • Platangården har i perioden 2011 - 2016 været sundhedscertificeret af Dansk Firmaidræts Forbund. Sundhedscertificeringen omfatter både personalet og de unge.

Udover konkrete sundhedsfremmende initiativer, har vi på Platangården udarbejdet en række politikker, som skal formalisere og understøtte sundhed og trivsel for de unge og vores medarbejdere. Hovedelementerne i Platangårdens sundhedspolitik kan ses nedenfor. 

PLATANGÅRDENS SUNDHEDSPOLITIK

Formål

Formålet med PUC’s sundhedspolitik er at skabe en kultur, hvor sundhed er en naturlig del af hverdagen for medarbejdere og unge, og at sundhed er en integreret del af den pædagogiske praksis. Desuden har PUC en forpligtigelse til at forebygge skader og stress hos ansatte.

Målsætning

  • PUC ønsker, at sundhedsfremme bliver en levende del af hverdagen blandt unge og medarbejdere i alle afdelinger og tilbud på Platangården
  • PUC ønsker at skabe et fællesskab mellem unge og medarbejdere via sundhedsfremmende aktiviteter
  • PUC ønsker at sætte fokus på sund kost og økologi
  • PUC ønsker at skabe et psykisk godt arbejdsmiljø

Indsatsområder

  • Motion
  • Kost
  • Stress/trivsel
  • Rygning
  • Alkohol/misbrug