Tilsyn

Det er Socialtilsyn Øst, som er den tilsynsførende myndighed i forhold til Platangården. Anmeldte som uanmeldte tilsyn gennemføres med baggrund i Socialtilsynets kvalitetsmodel, som er bygget op omkring 7 kvalitetstemaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgruppe, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Organisation og ledelse
  6. Kompetencer
  7. Fysiske rammer

Tilsynsrapporter

Socialtilsyn Øst

Dansk Kvalitetsmodel

Kundeundersøgelser

Driftsherretilsyn

Folketingets § 71 udvalg 

Arbejdstilsynet

Fødevarestyrelsen