Driftsaftale

Driftsaftalerne mellem de enkelte tilbud på social- og specialundervisningsområdet og socialdirektøren i Region Sjælland vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden fra 1. januar til 31. december i det pågældende år.

Driftsaftalerne er en overbygning på de almindelige relationer mellem socialdirektøren og tilbuddene, og er et omdrejningspunkt for bl.a. dialogen mellem direktøren og tilbuddenes forstandere. 

Det regionale socialområde virker i hovedsagen på entreprenørvilkår. Det betyder, at socialområdet har de opgaver, der efterspørges af kommunerne. Helt overordnet er målet for socialområdet dermed at udvikle tilbud, der i indhold og pris svarer til kommunernes efterspørgsel. De sociale tilbud skal være attraktive for kommunerne både i og uden for Region Sjælland og dermed bidrage erhvervsfremmende til regionens udvikling.

Driftsaftalerne skal overordnet fastholde visionen og de fælles mål for Region Sjællands indsats på socialområdet. Med aftalerne tilkendegives og præciseres i hvilken retning og ånd, de enkelte tilbud skal arbejde, ligesom der opsættes mål for aktiviteten og den forventede service.

Driftsaftalerne har til formål at:
• Synliggøre de krav og forventninger socialdirektøren stiller til de enkelte tilbud
• Synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
• Synliggøre mål for udviklingsretningen
• Synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen.

     

Klik på billedet for at downloade driftsaftalen (PDF 4,72 MB)