Besøgsforbud er ophævet

Fra og med den 24.6. er det besøgsforbud, som blev hastebesluttet politisk i starten af Corona perioden, nu ophørt. Ledelsen vil dog - fx ved et lokal smitteudbrud - have mulighed for igen at begrænse besøg, for at begrænse smittefaren.

Besøg af pårørende

Det betyder, at vores unge igen kan modtage besøg af deres pårørende på Platangården, uden restriktioner. De generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne om at holde afstand og god håndhygiejne skal dog fortsat overholdes.

Møder med eksterne samarbejdspartnere

Desuden er det igen muligt at afholde møder med eksterne samarbejdspartnere samt at afholde besøg i døgnafdelinger i forbindelse med møderne. Gæster skal ifm. møderne følge både anvisninger på skiltene om at benytte hovedindgangen og særligt udpegede gæstetoiletter samt mødeledernes øvrige anvisninger.

I hvert mødelokale er stillet en håndsprit, som alle deltagere anvender ved mødets begyndelse. Platangården søger derudover for at sikre et generelt højt rengøringsniveau.  

Forplejning ud over kaffe og the er indstillet af hygiejnehensyn. I forhold til gæster, som kommer langvejs fra vil det være muligt at bestille en indpakket sandwich, men ikke som egentlig mødeforplejning.

 

Ændringer i forhold til ovenfor stående vil løbende blive opdateret på denne side.