Visitation og takster

Visitation

Ved forespørgsler vedr. et forløb via Platangårdens eksterne team, kan der rettes henvendelse til Platangårdens hovednummer: 55 35 03 00

Alle kan rette henvendelse vedr. et rehabliliteringstilbud på Platangårdens Ungdomscenter. Det er bopælskommunen, som er myndighed på området, og træffer afgørelse om bevilling af et rehabiliterende forløb.

Forløb via Platangårdens eksterne team, jfr. Servicelovens § 85

  • Udgiften er udregnet efter den unges behov og udgør aktuelt x timer pr. uge, jfr. bilag.
  • Udgiften dækker rehabiliterende indsats. 
  • Kommunen sikrer den unges forsørgelsesgrundlag samt bevilling af rele­van­te enkeltydelser.

Takster

Takstoversigt 2024