Økonomi

Egenbetaling

Unge over 18 år har eget forsørgelsesgrundlag (typisk uddannelseshjælp, SU eller løn fra produktionsskole).

Derfor fastsætter den kommunale myndighed størrelsen af den egenbetaling, som den unge vurderes at kunne afholde.  Vores socialrådgivere hjælper gerne med samarbejdet med bevilgende myndighed, omkring dette spørgsmål. 

Eget forsørgelsesgrundlag medfører, at den unge af eget budget skal afholde udgifter til medicin, transport, kontingenter, forsikringer, fritidsinteresser osv. ud af sit lommepengebeløb.

Lommepenge

Til unge under 18 år udbetaler Platangårdens Ungdomscenter tøj- og lommepenge efter gældende takster. Pengene udbetales til den unges egen NEM konto. Der kan indgås særlig aftale om pædagogisk støtte til at få tøj- og lommepengene fordelt. 

Platangårdens Ungdomscenter overtager ved indflytning forsørgelsen af den unge. Det betyder, at vi afholder udgifter til almindelige hverdagsfornødenheder (eks. barbergrej, bind, shampoo, frisør og transport). Ligesom i en almindelig familie er der grænser for, hvad der er råd til. For at dette kan gå retfærdigt til, har Platangården lavet en fælles retningslinje for, hvad der dækkes af forsørgelsen.

For at afstemme forventningerne er det et vigtigt emne at tale om ved de indledende netværksmøder.

Kostpenge

For hver ung – uanset alder – indbetaler Platangården et beløb til en fælles kostkasse. Dette beløb sikrer, at de unge er dækket ind med fuld kost 365 dage årligt.

Ved planlagt fravær over 2 døgn kan kostpengene udbetales til dem, som påtager sig forsørgelsen for den unge i disse dage.

Dette er et vigtigt emne at tale om på de indledende netværksmøder.